• TH   EN
 • : 086-4551530 , 090-9944200, 02-9260145 (8 Auto lines)
 • Neat Cutting Oils

  ชนิดของน้ำมัน
  Product Type
  ชื่อผลิตภัณฑ์
  Products
  คุณสมบัติและการใช้งาน
  Application Descriptions
  วัสดุที่ใช้ได้
  Materials
  ความหนืด 40 oC
  Viscosity @ 40 oC
  จุดวาปไฟ
  Flash Point (COC)
  การกัดกร่อนที่ทองแดง
  Copper Corrosion 
  Solvent refined mineral oil with fatty, non-staining additives Cosmocut 405 น้ำมันที่มีความหนืดต่ำชนิดไม่มีคลอรีน ที่ได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมเป็นพิเศษกับงานขัดผิว (honing) งานที่ต้องการความเรียบสูง (superfinishing) งานขัดผิว (honing) และงานเจียระไน สามารถใช้ได้กับโลหะทั้งในกลุ่มเหล็ก (ferrous) และนอกกลุ่มเหล็ก (non-ferrous) รวมทั้งโลหะผสมของเหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง และทองเหลือง  มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้ดีและมีความสิ้นเปลืองต่ำเนื่องจากมีความหนืดที่ต่ำ Copper alloys, Brass, Bronze, Aluminium and Aluminium Alloys, Cast Iron, Carbon Steels, High Tensile Steels 5.0 >130 Class 1
    Cosmocut 210 เป็นน้ำมันตัดกลึงเอนกประสงค์ชนิดไม่มีคลอรีนที่มีความเหมาะสมสำหรับงานตัดกลึงโลหะที่มีปัญหาละอองน้ำมันมาก ความเหมาะสมกับงานตัดกลึงที่มีภาระปานกลาง หรืองานที่ต้องการความละเอียดสูง เช่นงานขัดผิว (Honing) งานเจียระไน  เหมาะสำหรับโลหะทั้งในกลุ่มเหล็ก (ferrous) และนอกกลุ่มเหล็ก (non-ferrous) รวมทั้งโลหะผสมของเหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง และทองเหลือง มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้ดีมีความสิ้นเปลืองต่ำเนื่องจากมีความหนืดที่ต่ำ Copper alloys, Brass, Bronze, Aluminium and Aluminium Alloys, Cast Iron, Carbon Steels 10 >160 Class 1
    Cosmocut 220 น้ำมันที่มีความหนืดปานกลางที่ได้รับการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับงานตัดกลึงที่มีภาระปานกลาง เหมาะสำหรับโลหะทั้งในกลุ่มเหล็ก (ferrous) และนอกกลุ่มเหล็ก (non-ferrous) รวมทั้งโลหะผสมของเหล็ก อลูมิเนียม ทองแดง และทองเหลือง มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีสามารถช่วยลดปัญหาการพอกหน้ามีดของคมตัด (Built Up Edge, BUE)  และลดปัญหาการฉีกขาดขณะทำการตัดกลึงชิ้นงานที่อ่อน เช่น อัลลอยล์ของทองแดงและอลูมิเนียม Copper alloys, Brass, Bronze, Aluminium and Aluminium Alloys, Cast Iron, Carbon Steels 20 >180 Class 1
  Sulphurised  Fatty, Inactive Cosmocut 529 น้ำมันตัดกลึงเอนกประสงค์ชนิดไม่มีคลอรีน โดยใช้มีสารเพิ่มคุณภาพประเภทเอสเตอร์ และกำมะถันชนิด inactive ที่ไม่ก่อให้เกิดรอยด่างต่อโลหะประเภททองแดงและทองเหลือง และช่วยยืดอายุการใช้งานของคมตัดได้ดีเยี่ยม  เหมาะสำหรับงานกลึง งานกัด และเครื่องกลึงอัตโนมัติความเร็วสูง และงานตัดกลึงโลหะทั่วไป เหมาะกับวัสดุประเภทเหล็กเหนียว เหล็กหล่อ รวมทั้งทองแดง ทองเหลือง และอัลลอยล์ของโลหะประเภทนี้ Aluminium alloys, Cast Iron, Copper, Brass, Bronze, Mild-medium carbon Steels 29 >180 Class 1
    Cosmocut 328 เป็นน้ำมันตัดกลึงเอนกประสงค์ชนิดไม่มีคลอรีนที่มีความเหมาะสมสำหรับงานตัดกลึงโลหะที่มีปัญหาละอองน้ำมันมาก เพราะมีส่วนผสมของสารควมคุมการเกิดละอองน้ำมัน (anti-mist) เหมาะสำหรับงานตัดกลึงโลหะที่มีความแข็งสูง รวมถึงโลหะจำพวกสแตนเลส สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของคมตัดได้ดีเยี่ยมและความเรียบผิวที่ดี และยังสามารถใช้กับวัสดุประเภททองแดง ทองเหลือง และอัลลอยล์ของโลหะประเภทนี้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดรอยด่าง Non-Ferrous and Ferrous metals (Cast Iron, Carbon Steels, Stainless Steels) 26 >180 Class 1
  Sulphurised  Fatty, Active Cosmocut 515 น้ำมันตัดกลึงที่ไม่มีสารคลอรีนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับงานกลึง งานรีมมิ่ง ต๊าบเกลียว และเจาะรูลึก โดยใช้ส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพประเภทเอสเตอร์และสารรับแรงกดสูงประเภทกำมะถันได้ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในงานตัดกลึงที่มีอัตราป้อนสูง เหมาะสำหรับโลหะผสมความแข็งสูง โลหะผสมนิกเกิลและโครเมี่ยม ไม่แนะนำให้ใช้กับวัสดุที่มีส่วนประกอบของทองแดงและทองเหลืองซึ่งจะทำให้เกิดรอยด่าง Carbon Steels, Alloy Steels, High Tensile Steels, Stainless Steels 15 >160 Class 4
  Cosmocut 530 น้ำมันตัดกลึงสำหรับงานที่มีภาระหนักแบบไม่มีคลอรีน ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถหล่อลื่นได้ดี เพื่อป้องกันปัญหาการหลอมติดระหว่างคมตัดและเศษกลึง ช่วยรักษาคมตัดได้ดี น้ำมันมีสีอ่อนจึงทำให้ชิ้นงานสะอาดและตรวจสอบคุณภาพของผิวงานได้ง่าย เหมาะสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้สำหรับงานตัดกลึงหนัก งานต๊าบเกลียว งานตัดเฟือง งานรีดเกลียว และงานตีขึ้นรูปโลหะ ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุเหล็กแข็ง เหล็กผสม และเหล็กทนร้อน  Carbon Steels, Alloy Steels, High Tensile Steels, Stainless Steels 34 >180 Class 4
    Cosmocut 532 น้ำมันตัดกลึงสำหรับงานที่มีภาระหนักที่ไม่มีคลอรีน สำหรับงานตัดกลึงหนัก งานต๊าบเกลียว งานตัดเฟือง งานรีดเกลียว และงานตีขึ้นรูปโลหะ เหมาะสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ ช่วยรักษาคมตัดได้ดี ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุเหล็กแข็ง เหล็กผสม และเหล็กทนร้อน Carbon Steels, Alloy Steels, High Tensile Steels, Stainless Steels 34 >180 Class 4

  ชนิดของน้ำมัน
  Product Type
  ชื่อผลิตภัณฑ์
  Products
  คุณสมบัติและการใช้งาน
  Application Descriptions
  วัสดุที่ใช้ได้
  Materials
  ความหนืด 40 oC
  Viscosity @ 40 oC
  จุดวาปไฟ
  Flash Point (COC)
  การกัดกร่อนที่ทองแดง
  Copper Corrosion 
  Chlorinated Fatty Cosmocut 410 น้ำมันตัดเอนกประสงค์สำหรับงานแปรรูปโลหะ อีกทั้งยังสามารถใช้กับงานเจียระไน ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งงานรีดเกลียว งานต๊าปเกลียว งานกลึงทั่วไป เหมาะสำหรับเหล็กเหนียวที่มีความเค้นสูง เหล็กผสมและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น ทองเหลือง อลูมิเนียมอัลลอยด์ Copper alloys, Brass, Bronze, Aluminium Alloys, Cast Iron,
  Carbon Steels
  20 >180 Class 1
    Cosmocut 420 น้ำมันตัดกลึงสำหรับงานที่มีภาระหนักปานกลางได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถหล่อลื่นได้ดี เพื่อป้องกันปัญหาการหลอมติดระหว่างคมตัดและเศษกลึง ช่วยรักษาคมตัดได้ดี น้ำมันมีสีอ่อนจึงทำให้ชิ้นงานสะอาดและตรวจสอบคุณภาพของผิวงานได้ง่าย เหมาะสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้สำหรับงานตัดกลึงหนัก งานต๊าบเกลียว งานตัดเฟือง งานฮ๊อปเกียร์ งานรีดเกลียว หมาะกับวัสดุประเภทเหล็กหล่อ เหล็กเหนียวคาร์บอนต่ำถึงปานกลาง รวมทั้งทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียมและอัลลอยล์ของโลหะประเภทนี้ Copper alloys, Brass, Bronze, Aluminium and Aluminium Alloys, Cast Iron, Carbon Steels 25 >180 Class 1
    Cosmocut 430 น้ำมันตัดกลึงสำหรับงานที่มีภาระหนักปานกลางได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถหล่อลื่นได้ดี เพื่อป้องกันปัญหาการหลอมติดระหว่างคมตัดและเศษกลึง ช่วยรักษาคมตัดได้ดี น้ำมันมีสีอ่อนจึงทำให้ชิ้นงานสะอาดและตรวจสอบคุณภาพของผิวงานได้ง่าย เหมาะสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้สำหรับงานตัดกลึงหนัก งานต๊าบเกลียว งานตัดเฟือง งานฮ๊อปเกียร์ งานรีดเกลียว หมาะกับวัสดุประเภทเหล็กหล่อ เหล็กเหนียวคาร์บอนต่ำถึงปานกลาง รวมทั้งทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียมและอัลลอยล์ของโลหะประเภทนี้ Copper alloys, Brass, Bronze, Aluminium and Aluminium Alloys, Cast Iron, Carbon Steels 34 >190 Class 1
  Sulphurised  Fatty and  Chlorinated, Active Cosmocut 414 น้ำมันตัดกลึงชนิดใสที่สามารถแทรกตัวได้ดีกับงานกลึง กัดร่องแคบ งานเจาะรูลึก (gun and ejector drilling)หรืองานคว้าน ที่ต้องการการไหลเวียนของน้ำมันในระบบที่แรงเป็นพิเศษเพื่อการนำพาเศษโลหะออกอย่างรวดเร็ว ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่เพิ่มการหล่อลื่นให้สามารถใช้ได้กับงาน broaching งานกัด งานรีดเกลียว  สำหรับโลหะกลุ่มเหล็ก รวมถึงโลหะผสมที่มีความแข็งสูง ไม่แนะนำให้ใช้กับวัสดุที่มีส่วนประกอบของทองแดงและทองเหลืองซึ่งจะทำให้เกิดรอยด่าง Cast Iron, Carbon Steels, Alloys Steels, Stainless Steels 15 >150 Class 4
    Cosmocut 430HD น้ำมันที่มีความหนืดปานกลาง ผสมสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง (EP) ที่ช่วยหล่อลื่นเป็นพิเศษสำหรับงานต๊าบเกลียว งานรีดเกลียว ที่ใช้ความเร็วต่ำและสูง เหมาะสำหรับโลหะในกลุ่มเหล็กและโลหะผสมที่ต้องการการระบายความร้อน การพาเศษโลหะที่เร็ว อายุการใช้งานของคมตัดที่ยาวและงานที่ต้องการความละเอียดสูงต่าง ๆ และยังเหมาะกับงานตัดกลึงโลหะที่มีภาระหนัก งานขึ้นรูปโลหะ แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับวัสดุที่มีส่วนประกอบของทองแดงและทองเหลืองซึ่งจะทำให้เกิดรอยด่าง   Cast Iron, Carbon Steels, High Tensile Steels, Stainless Steels 34 >180 Class 4
    Cosmocut 620 น้ำมันที่มีความหนืดปานกลาง ผสมสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง (EP) ที่ช่วยหล่อลื่นเป็นพิเศษสำหรับงานต๊าบเกลียว งานรีดเกลียว ที่ใช้ความเร็วต่ำและสูง เหมาะสำหรับโลหะในกลุ่มเหล็กและโลหะผสมที่ต้องการการระบายความร้อน การพาเศษโลหะที่เร็ว อายุการใช้งานของคมตัดที่ยาวและงานที่ต้องการความละเอียดสูงต่าง ๆ และยังเหมาะกับงานตัดกลึงโลหะที่มีภาระหนัก งานขึ้นรูปโลหะ แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับวัสดุที่มีส่วนประกอบของทองแดงและทองเหลืองซึ่งจะทำให้เกิดรอยด่าง   Cast Iron, Carbon Steels, High Tensile Steels, Stainless Steels 25 >180 Class 4