• TH   EN
 • : 086-4551530 , 090-9944200, 02-9260145 (8 Auto lines)
 • Hydrocarbon Cleaners

  Cosmoclean140 น้ำยาล้างทำความสะอาดชิ้นงานอเนกประสงค์แบบประหยัด เหมาะสำหรับการล้างชิ้นงานหลังจากผ่านการแปรรูปด้วยน้ำมันตัดกลึงหรือน้ำมันขึ้นรูปประเภทน้ำมันล้วน (Neat oils) หรือใช้ในการล้างคราบไขมันต่าง ๆ ที่ล้างออกยาก (Heavy contaminated soils)

  Cosmoclean 140น้ำยาล้างทำความสะอาดชิ้นงานอเนกประสงค์ ที่ประกอบด้วยสาร De-aromatized hydrocarbons กลิ่นเบาเหมาะสำหรับการล้างชิ้นงานหลังจากผ่านการแปรรูปด้วยน้ำมันตัดกลึง หรือน้ำมันขึ้นรูปประเภทน้ำมันล้วน (Neat oils) หรือใช้ในการล้างคราบไขมันต่าง ๆ

  Cosmoclean180 น้ำยาล้างทำความสะอาดชิ้นงานอเนกประสงค์ ที่ประกอบด้วยสาร De-aromatized hydrocarbons กลิ่นเบาและจุดวาปไฟ (flash point) สูง จึงมีความปลอดภัยมากขึ้น เหมาะสำหรับการล้างชิ้นงานหลังจากผ่านการแปรรูปด้วยน้ำมันตัดกลึง หรือน้ำมันขึ้นรูปประเภทน้ำมันล้วน (Neat oils) หรือใช้ในการล้างคราบไขมันต่าง ๆ

  Cosmoclean180L น้ำยาล้างทำความสะอาดชิ้นงานอเนกประสงค์ ประเภท Paraffinic hydrocarbons ที่ไม่มีกลิ่นและจุดวาปไฟ (flash point) สูง จึงมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากขึ้น เหมาะสำหรับการล้างชิ้นงานหลังจากผ่านการแปรรูปด้วยน้ำมันตัดกลึง หรือน้ำมันขึ้นรูปประเภทน้ำมันล้วน (Neat oils) หรือใช้ในการล้างคราบไขมันต่าง ๆ

  ผลิตภัณฑ์ จุดวาปไฟ (C) การใช้งาน ประเภทของโลหะที่ใช้ได้ จุดเด่น
  Cosmoclean 140 >35  Typical แบบจุ่มล้าง/เครื่องฉีดล้างแรงดันต่ำ/เครื่องล้างแบบอัลตร้าโซนิค ทุกกลุ่ม ล้างได้สะอาด แห้งเร็ว เหมาะสำหรับล้างชิ้นงานที่ปนเปื้อนมาก
  Cosmoclean 140L >40 Typical แบบจุ่มล้าง/เครื่องฉีดล้างแรงดันต่ำ/เครื่องล้างแบบอัลตร้าโซนิค ทุกกลุ่ม ล้างได้สะอาด แห้งเร็ว กลิ่นเบา ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
  Cosmoclean 180 > 80 Typical แบบจุ่มล้าง/เครื่องฉีดล้างแรงดันต่ำ/เครื่องล้างแบบอัลตร้าโซนิค ทุกกลุ่ม ล้างได้สะอาด  กลิ่นเบา จุดวาปไฟสุง ปลอดภัย ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
  Cosmoclean 180L >65  Typical แบบจุ่มล้าง/เครื่องฉีดล้างแรงดันต่ำ/เครื่องล้างแบบอัลตร้าโซนิค/เครื่องล้างแบบใช้ไอระเหย และระบบกลั่น ทุกกลุ่ม ล้างได้สะอาด  กลิ่นอ่อนมาก จุดวาปไฟสุง ปลอดภัย สามารถนำไปกลั่น และนำกลับมาใช้ได้อีก ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง