• TH   EN
  • : 086-4551530 , 090-9944200, 02-9260145 (8 Auto lines)
  • การเลือกใช้น้ำมันสำหรับงานแปรรูปโลหะ(METAL WORKING FLUID SELECTION)


              การที่เราจะเลือกใช้น้ำมันหล่อเย็นหรือน้ำมันตัดว่าจะใช้ชนิดผสมน้ำหรือน้ำมันล้วน จะต้องคำนึงถึงลักษณะการทำงาน (Operations) หรือวัสดุชิ้นงานเป็นสำคัญหลักเกณฑ์โดยทั่วไป คือ ถ้าลักษณะการทำงานเป็นงานหนักและใช้ความเร็วในตัดเฉือนต่ำ ก็มักจะเลือกใช้น้ำมันตัดชนิดน้ำมันล้วน หรือถ้าลักษณะการทำงานเป็นงานหนักและใช้ความเร็วตัดในการตัดเฉือนสูง ก็มักจะเลือกใช้น้ำมันตัดชนิดผสมน้ำที่มีคุณสมบัติป้องกันการสึกหรอและรับแรงกดสูง ทั้งนี้เพราะน้ำมันหล่อเย็นชนิผสมน้ำจะมีคุณสมบัติการระบายความร้อนดีกว่า โดยเฉพาะเมื่อความเร็วในการตัดเฉือนสูง ส่วนน้ำมันตัดชนิดน้ำมันล้วนจะเหมาะกับงานหนัก เพราะมีคุณสมบัติการหล่อลื่นที่ดีกว่าโดยอาศัยคุณสมบัติการหล่อลื่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยมพื้นฐาน (Mineral oil based)
     

    คุณสมบัติในการหล่อลื่นและระบายความร้อนของน้ำมันหล่อเย็นแต่ละประเภท    หลักการโดยทั่วไปที่ใช้ในการเลือกชนิดของน้ำมันหล่อเย็นตามประเภทของงานแปรรูปโลหะ