• TH   EN
 • : 086-4551530 , 090-9944200, 02-9260145 (8 Auto lines)
 • การดูแลบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ( WATER SOLUBLE FLUID MAINTENANCES)


  วัตถุประสงค์ในการดูและบำรุงรักษาน้ำมันหล่อเย็น
  1) สามารถใช้น้ำมันหล่อเย็นที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมตลอดเวลา
  2) ทำให้การใช้งานของน้ำมันหล่อเย็นยาวนานขึ้น จึงสามารถยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย
  3) ทำให้ชิ้นงานมีขนาดและคุณภาพเป็นไปตามที่กำหนดตลอดเวลา
  4) ทำให้อายุการใช้งานของมีดตัด (Tool life) เป็นไปตามที่กำหนด
  5) ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะจะเกิดขึ้น เช่น การเกิดสนิมกับชิ้นงานหรือเครื่องจักร การเน่าเสียก่อนระยะเวลาอันสมควร การแพ้ของพนักงาน ปัญหาเรื่องกลิ่นและละอองของน้ำมันหล่อเย็น

            การตรวจสอบและการดูแลคุณภาพของน้ำมันหล่อเย็นนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สภาพของน้ำมันหล่อเย็นควรได้รับการตรวจสอบและเฝ้าระวังปัญหา สิ่งที่ควรทำในการเฝ้าระวังได้แก่การตรวจสอบสภาพของระบบ การตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆตั้งแต่ขั้นตอนการผสมน้ำมันหล่อเย้นดังต่อไปนี้
   
  1) การผสมน้ำมันหล่อเย็น (Mixing)
            พฤติกรรมการผสมน้ำมันหล่อเย็นนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญต่อประสิทธิภาพของการใช้งานและปริมาณการใช้ของน้ำมันหล่อเย็น ขั้นตอนการผสมน้ำมันหล่อเย็นที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้องจะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานของน้ำมันลดลง และทำให้ต้องสูญเสียน้ำมันในการผสมมาก วิธีการผสมน้ำมันหล่อเย็นที่ดีที่สุดคือการผสมน้ำมันหล่อเย็นในภาชนะภายนอกเครื่องจักรเพื่อให้น้ำมันหล่อเย็นผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดก่อนการเติมลงในเครื่องจักร
   
  หมายเหตุ :การผสมน้ำมันหล่อเย็นและน้ำจะต้องผสมโดยการเทน้ำมันลงไปในน้ำอย่างช้า ๆ และทำการกวนให้เข้ากัน ห้ามผสมโดยการเทน้ำลงไปผสมกับน้ำมันหล่อเย็น เพราะจะทำให้น้ำมันหล่อเย็นผสมน้ำได้ไม่ดีและรวมตัวกันเป็นก้อน หรือจะเกิดการแยกชั้นในระบบน้ำมันหล่อเย็น หรืออาจจะใช้วิธีการผสมน้ำมันหล่อเย็นโดยใช้เครื่องผสมอัตโนมัติ (Auto coolant mixer)เพื่อประสิทธิภาพในการผสมที่ดีกว่า
   
  2) คุณภาพของน้ำที่นำมาผสมน้ำมันหล่อเย็น (Water Quality)
  ความกระด้างของน้ำ(Water hardness) น้ำที่เหมาะสมต่อการผสมกับน้ำมันหล่อเย็นควรจะความกระด้างระหว่าง 80-125 ppm. ถ้าหากใช้น้ำที่มีความกระด้างต่ำกว่า 80 ppm จะมีแนวโน้มในการเกิดฟองมากและถ้าหากน้ำที่มีความกระด้างมาก(มากกว่า 300 ppm.)จะมีปริมาณของแร่ธาตุต่างๆในน้ำมาก ซึ่งจะทำให้เกิดการแยกชั้นของน้ำมันหล่อเย็นหรือรวมตัวกันเป็นก้อนหากนำมาใช้ในการผสมน้ำมันหล่อเย็นหากมีปัญหาเรื่องน้ำกระด้างแนะนำให้ติดตั้งระบบกรอง หรือระบบทำน้ำ Deionized (DI) หรือ Reverse Osmosis (RO) เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของน้ำมันหล่อเย็นที่ดี
  คุณสมบัติของน้ำสำหรับผสมน้ำมันหล่อเย็นครั้งแรก (Initial Fluid Preparation)
  - ความกระด้าง(Hardness) 80-125 ppm
  - คลอไรด์, ซัลเฟต(Chloride ,Sulfates) < 50 ppm
  - ฟอสเฟต (Phosphates) < 30 ppm
   
  3) การตรวจสอบความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็น  (Fluid concentrations)
  การตรวจวัดความเข้มข้นโดยใช้กล้อง (Hand-Refractometer)
            กล้อง Refractometerเป็นเครื่องมือที่หาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพง ที่สามารถใช้วัดความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็น(% Brix) ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถพกพาได้อย่างสะดวกควรตรวจวัดความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็นทุกวันเนื่องจากความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็นจะมีผลโดยตรงต่อประสิทธืภาพการใช้งานของน้ำมันหล่อเย็น ถ้าหากความเข้มข้นต่ำเกินไปจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการหล่อลื่นของน้ำมันหล่อเย็นลดลง ทำให้ผิวงานไม่ได้ตามค่าที่ควบคุม อายุการใช้งานของมีดตัดลดลง (Short Tool life) หรือแม้กระทั่งจะส่งผลต่อการเกิดสนิมบนชิ้นงานหรือภายในเครื่องจักร หรืออาจทำให้น้ำมันหล่อเย็นเน่าเสียก่อนกำหนดเนื่องจากการเกิดแบคทีเรียแต่ถ้าหากความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็นสูงเกินไปกว่าที่กำหนดก็จะมีผลเสียเช่นกัน เช่นเกิดความสิ้นเปลืองมาก อาจจะเป็นสาเหตุของการระคายเคืองหรือแพ้ กลิ่นแรง หรือ ทำให้เกิดฟองมากขณะเครื่องจักกำลังทำงาน
   
  4) การวัดค่า pH ของน้ำมันหล่อเย็น
            ค่า pH คือการวัดสภาวะความเป็นกรด-ด่างของของเหลวค่า pH ของของเหลวเท่ากับ 7 จะมีสภาพกลาง ค่า pH สูงกว่า 7 ขึ้นไปถึง 14 จะเป็นของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (Alkaline) และค่า pH ต่ำกว่า 7 จัดเป็นของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด ช่วงของค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับน้ำมันหล่อเย็นประเภทผสมน้ำควรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 8.5 – 9.5 หรือมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ๆ ซึ่งจะเป็นช่วงที่น้ำมันหล่อเย็นมีประสิทธิภาพการชะล้างได้ดี ขณะที่ยังสามารถป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion) ป้องกันการแพ้และการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และ จุลินทรีย์อื่น ๆ ได้ดี

            ในกรณีที่ค่า pH ต่ำกว่า 8.5 ประสิทธิภาพของน้ำมันหล่อเย็นจะลดลงและจะทำให้เกิดปัญหาสนิมและการเจริญเติมโตของจุลินทรีย์ในระบบได้อย่างรวดเร็ว และในกรณีที่ค่า pH สูงกว่า 9.5 อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการต่อผิวหนังได้ เช่นการแพ้ หรือ การกัดกร่อนกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non-Ferrous Metals)เช่น อลูมิเนียมอัลลอยล์

            การวัดค่า pH สามารถทำได้โดยใช้กระดาษลิตมัส (Litmus paper) ซึ่งสามารถขอรับได้จากผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อเย็น หรืออาจหาซื้อได้ตามบริษัทที่จำหน่ายอุปกรณ์การทดลองในห้องปฎิบัติการ ตัวอย่างของกระดาษทดสอบค่า pH แบบง่ายได้แสดงไว้ในภาพด้านล่าง หรือ อาจจะใช้พีเอชมิเตอร์ (pH Meters) ก็จะสามารถอ่านค่าได้ง่ายและมีความถูกต้องมากขึ้น การใช้กระดาษลิตมัสเป็นวิธีการตรวจสอบค่า pH ที่ทำได้ง่ายประหยัดและเป็นวิธีการตรวจเช็คค่า pH แบบคร่าว ๆ แต่ความถูกต้องอาจจะมีไม่มาก
     ตัวอย่างของกระดาษทดสอบค่า pH แบบง่ายได้ที่นิยมใช้วัดค่า pH ของน้ำมัน
  หล่อเย็นซึ่งสามารถวัดช่วง pH ระหว่าง 5-10

   

  5) การกำจัดสิ่งปนเปื้อนในระบบน้ำมันหล่อเย็น (Fluid concentrations)
  5.1) การกำจัดตะกอนจากฝุ่นผงโลหะจากระบบ  (Particulate removal)

            การสะสมขอตะกอนของฝุ่นโลหะหรือเศษกลึงในระบบจะทำให้ปริมาตรของถังพักน้ำมันหล่อเย็นมีขนาดลดลงจะมีผลต่อประสิทธิภาพการหล่อเย็นของน้ำมัน ทำให้สารเพิ่มคุณภาพเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทำให้มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานน้ำมันหล่อเย็น เช่นส่งผลต่อคุณภาพของผิวชิ้นงานเกิดรอยขูดขีด และอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อเย็นสั้นลงเนื่องจากเกิดแบคทเรียควรมีการวางแผนการกำจัดเศษจากภายในถังพักระบบน้ำมันหล่อเย็นอย่างน้อย 6 เดือนครั้ง หรือมากกว่านี้ อาจจะใช้วิธีการดูดน้ำมันหล่อเย็นออกมาพักด้านนอกก่อนแล้วทำความสะอาดถังพักแล้วใส่น้ำมันหล่อเย็นกลับเช่นเดิมหากสภาพยังดี หรือ อาจจะทำการเปลี่ยนถ่ายใหม่เลยจะดีกว่าหากสภาพำม่ค่อยดีนัก


   
  5.2)การควบคุมคราบน้ำมัน (Tramp oil control)
            Tramp oils คือคราบน้ำมันที่เกิดจากน้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อน(Slideway oils) หรือน้ำมันหล่อลื่นชนิดอื่นๆของเครื่องจักรและคราบน้ำมันที่เคลือนมากับชิ้นงาน เช่นน้ำมันกันสนิม และมีการลงไปผสมกับน้ำมันหล่อเย็นในถังพัก ซึ่งเป้นสาเหตุหลักของการเน่าเสียก่อนกำหนดของน้ำมันหล่อเย็นเนื่องจาก  Tramp oils จะลอยอยู่บนผิวหน้าของน้ำมันหล่อเย็น (Floatout) ตอนที่เครื่องจักรหยุดทำงาน และจะปกคลุมผิวหน้าทำให้ไม่มีให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ ซึ่งจะทำให้แบคทีเรียสามารถเจริญเติมโตได้ดีในสภาวะไร้ออกซิเจน คราบน้ำมันเหล่านี้จะเป็นแหล่งอาหารอย่างดีของแบคทีเรียจึงส่งผลให้เกิดการเน่าเสียของน้ำมันหล่อเย็น การป้องกันการปนเปื้อนและการกำจัด Tramp oils จึงเป็นสิ่งที่ต้องมีการควบคุม วิธีการควบคุม Tramp oils ที่ดีที่สุดคือการป้องกันการปนเปื้อนของ Tramp oils การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance)โดยบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรเพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของ Tramp oils แต่หากต้องมีการกำจัด Tramp oils จากระบบน้ำมันหล่อเย็นสามารถทำโดยวิธีการดูดคราบน้ำมันที่ลอยที่ผิวบนของน้ำมันหล่อเย็นด้วยปั้มลม หรือ Blovacหรือใช้การกำจัดแบบต่อเนื่องโดยใช้อุปกรณ์แยก Tramp oils ก็ได้ เช่น Oil Skimmer แบบ Belt skimmer หรือ Disc skimmerและ Oil Separator
   


  ตัวอย่างของระบบน้ำมันหล่อเย็นที่มีการปนเปื้อนของ
  Tramp oils มาก  ตัวอย่าง
  วิธีการกำจัดคราบน้ำมันปนเปื้อน(Tramp oil)